04-9839-496

מפוספס כהה

1 - נמוך | 10 - גבוה
מספר חלקה ממוצע אורך לחלקה ממוצע רוחב לחלקה גובה מועד פריחה עמידות ל"קדרה" פוטנציאל יבול משקל 1,000
48A 25.4 8.7 6 6 סביל 7 7
53A 25.4 9.0 5 6 סביל 7 8
54A 23.9 8.6 4 6 סביל 7 8