04-9839-496
 • עמק 8

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 62
  גובה (בסנטימטרים) 170
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 23.7
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 10.4
  אחוזי נביטה (%) 85
  אחוז התאם עצמי (%) 5
  עמידויות אין
  יבול לדונם (ק"ג) 283
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 90
  עמק 8
 • עמק 7

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 65
  גובה (בסנטימטרים) 180
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 23
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 9.8
  אחוזי נביטה (%) 80
  אחוז התאם עצמי (%) 10
  עמידויות אין
  יבול לדונם (ק"ג) 344
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 86
  עמק 7
 • עמק 6

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 69
  גובה (בסנטימטרים) 200
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 22.7
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 9.3
  אחוזי נביטה (%) 89
  אחוז התאם עצמי (%) 51.3
  עמידויות אין
  יבול לדונם (ק"ג) 346
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 79
  עמק 6
 • עמק 5

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 68
  גובה (בסנטימטרים) 200
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 20.7
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 9
  אחוזי נביטה (%)  
  אחוז התאם עצמי (%) 23.5
  עמידויות סבילות שדה לעלקת החמנית
  יבול לדונם (ק"ג) 398
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 78.5
  עמק 5
 • עמק 3

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 63
  גובה (בסנטימטרים) 160
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 21.7
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 9.7
  אחוזי נביטה (%) 79
  אחוז התאם עצמי (%) 12
  עמידויות עמידות לעלקת החמניות
  יבול לדונם (ק"ג) 315
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 87
  עמק 3
 • שמש

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 67
  גובה (בסנטימטרים) 160
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 21.3
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 10.5
  אחוזי נביטה (%) 85
  אחוז התאם עצמי (%) 0
  עמידויות סבילות שדה לעלקת החמנית
  יבול לדונם (ק"ג) 306
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 90
  שמש
 • ד.י. 3

  הנתונים נלקחו ממבחני זנים שנערכו בשער העמקים
  ימים מזריעה לפריחה 66
  גובה (בסנטימטרים) 160
  אורך זרעון ממוצע (במילימטרים) 23.9
  רוחב זרעון ממוצע (במילימטרים) 10
  אחוזי נביטה (%) 87
  אחוז התאם עצמי (%) 0
  עמידויות אין
  יבול לדונם (ק"ג) 286
  ממוצע אחוז סוג א' (%) - מעל נפה 22 90
  ד.י. 3
 • עמק 8
 • עמק 7
 • עמק 6
 • עמק 5
 • עמק 3
 • שמש
 • ד.י. 3