04-9839-496

מפוספס

1 - נמוך | 10 - גבוה
מספר חלקה ממוצע אורך לחלקה ממוצע רוחב לחלקה גובה מועד פריחה עמידות ל"קדרה" פוטנציאל יבול משקל 1,000
45B 21.7 8.9 4 8 עמיד 7 7
2B 21.7 9.0 6 6 עמיד 9 7
5B 21.9 9.1 7 6 עמיד 8 7
4B 21.4 8.8 8 7 עמיד 7 7