04-9839-496

לבן

1 - נמוך | 10 - גבוה
מספר חלקה ממוצע אורך לחלקה ממוצע רוחב לחלקה גובה מועד פריחה עמידות ל"קדרה" פוטנציאל יבול משקל 1,000
15A 24.0 9.2 7 7 סביל 7 7
13B 20.1 8.5 5 7 עמיד 8 7
16A 22.2 8.5 6 7 עמיד 8 7