04-9839-496

מפוספס בהיר

1 - נמוך | 10 - גבוה
מספר חלקה ממוצע אורך לחלקה ממוצע רוחב לחלקה גובה מועד פריחה עמידות ל"קדרה" פוטנציאל יבול משקל 1,000
46A / IMI2 25.5 9.8 4 7 סביל 7 9
56A 24.3 9.2 5 6 סביל 7 8
24B 24.2 9.5 5 6 עמיד 8 8