04-9839-496
 • ראשי
 • המוצרים שלנו
 • חמניות
 • SHS-116

  ממוצע אורך 23.7
  ממוצע רוחב 8.9
  גובה 7
  מועד פריחה 7
  פוטנציאל יבול 7
  משקל 1,000 7
  עמידות מלאה לחומרי הדברה 1 - נמוך | 10 - גבוה
  SHS-116
 • SHS-97

  ממוצע אורך 23.7
  ממוצע רוחב 9.2
  גובה 7
  מועד פריחה 7
  פוטנציאל יבול 7
  משקל 1,000 7
  עמידות מלאה לחומרי הדברה 1 - נמוך | 10 - גבוה
  SHS-97
 • SHS-46

  ממוצע אורך 24.3
  ממוצע רוחב 10.2
  גובה 5
  מועד פריחה 8
  פוטנציאל יבול 6
  משקל 1,000 8
  מוצר גדול מאוד, סבילות לחומרי הדברה ועלקת 1 - נמוך | 10 - גבוה
  SHS-46
 • SHS-146

  ממוצע אורך 24.2
  ממוצע רוחב 9.4
  גובה 7
  מועד פריחה 8
  פוטנציאל יבול 6
  משקל 1,000 7
  מוצר גדול מאוד, סבילות לחומרי הדברה ועלקת 1 - נמוך | 10 - גבוה
  SHS-146
 • עמק 6

  ממוצע אורך 22.9
  ממוצע רוחב 8.9
  גובה 8
  מועד פריחה 7
  פוטנציאל יבול 8
  משקל 1,000 6
  פוטנציאל יבול גבוה 1 - נמוך | 10 - גבוה
  עמק 6
 • SHS-116
 • SHS-97
 • SHS-46
 • SHS-146
 • עמק 6