04-9839-496
 • ראשי
 • המוצרים שלנו
 • חמניות
 • עמק 7

  מוצר גדול ובעל פוטנציאל יבול גבוה 1 - נמוך | 10 - גבוה
  ממוצע אורך לחלקה 23.0
  ממוצע רוחב לחלקה 9.8
  גובה 5
  מועד פריחה 6
  פוטנציאל יבול 8
  משקל 1,000 8
  עמק 7
 • עמק 6

  כהה עם פסים לבנים, קליפה דקה 1 - נמוך | 10 - גבוה
  ממוצע אורך לחלקה 22.8
  ממוצע רוחב לחלקה 9.3
  גובה 7
  מועד פריחה 7
  פוטנציאל יבול 7
  משקל 1,000 8
  עמק 6
 • עמק 5

  עתיר יבול ועמידות חלקית לעלקת 1 - נמוך | 10 - גבוה
  ממוצע אורך לחלקה 20.9
  ממוצע רוחב לחלקה 9.0
  גובה 6
  מועד פריחה 6
  פוטנציאל יבול 9
  משקל 1,000 7
  עמק 5
 • שמש

  זן פתוח גדול מאוד 1 - נמוך | 10 - גבוה
  ממוצע אורך לחלקה 21.3
  ממוצע רוחב לחלקה 10.5
  גובה 5
  מועד פריחה 6
  פוטנציאל יבול 7
  משקל 1,000 8
  שמש
 • ד.י. 3

  זן פתוח גדול מאוד 1 - נמוך | 10 - גבוה
  ממוצע אורך לחלקה 23.9
  ממוצע רוחב לחלקה 10.0
  גובה 5
  מועד פריחה 6
  פוטנציאל יבול 7
  משקל 1,000 8
  ד.י. 3
 • עמק 7
 • עמק 6
 • עמק 5
 • שמש
 • ד.י. 3