04-9839-496

טופס הזמנת זרעים

מידע

מחשבון לחישוב כמות שקים


חברת זרעי שער העמקים מעדכנת את המשקלים ל-1,000 זרעים לעונת הגידול 2017. להלן המשקלים המעודכנים:

ד.י. 3: משקל 1000 זרעים 220 גרם.
שמש: משקל 1000 זרעים 215 גרם.

זני מכלוא:
עמק 3: משקל 1000 זרעים 170 גרם.
עמק 5: משקל 1000 זרעים 150 גרם.
עמק 7: משקל 1000 זרעים 238 גרם.

  • שק אחד מכיל 100,000 זרעים.
  • הקדימו והזמינו זרעים, לא יאוחר מסוף ינואר 2017.
  • תוצאות בדיקת אחוזי הנביטה הסופיים יתקבלו בינואר 2017 ויפורסמו על גבי תווית שק הזרעים.

שרות לקוחות:
צפון – עמית שרון. פלא' 052-8726525
מנהל ייצוא ומכירות - נטע מנור. פלא' 052-8367581
דרום – עלי ליאור. פלא' 050-6803116
משרד – רני גונדה. פלא' 052-2379466


ניתן גם להוריד ולהדפיס את קובץ הזמנת הזרעים, ולאחר מכן לשלוח אלינו בפקס: (ניתן לצפות במחירים בטופס הזמנת זרעים)
טופס הזמנת זרעים