04-9839-496

חמניות - המלצות לגידול

דר' עלי ליאור – זרעי שער העמקים
עוזי נפתליהו - גידולי שדה נגב

לקראת זריעה

מחזור זרעים – אין לזרוע חמניות בשדה בו לא עברו לפחות 4 שנים מגידול החמניות הקודם. כמו כן רצוי להמנע מזריעה בשדה בו הייתה עלקת וכן מקרופמינה בעצמה חזקה.
מצע - מאחר ובדרך כלל און הנביטה של החמניות חלש, יש לדאוג למצע זרעים טוב ככל שניתן, לזרוע לעומק של כ-4 סמ' כך שהזרע יהיה במגע הדוק עם הקרקע בלי חללי אויר סביבו. ז"א קרקע מתוחחת ללא רגבים.

המשך קריאה...