04-9839-496
  • ראשי
  • פרסומים
  • יום שדה – בחלקת מכלואי חמניות לפיצוח העמידים ל"IMAZAPIC"

יום שדה – בחלקת מכלואי חמניות לפיצוח העמידים ל"IMAZAPIC"

בתאריך ה - 26/7/18 חברת זרעי שער העמקים וחברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ הזמינו חקלאים, מדריכי גידול ואנשים נוספים מתחום השיווק של חמניות לפיצוח ליום שדה שבמרכזו סיור בשטחי קיבוץ בארי.

בסיור הוצג למוזמנים ניסוי שדה נרחב ובו שני מכלואי חמניות חדשים של "זרעי שער העמקים" שנזרעו בתוך חלקה מסחרית של הזן ד"י 3. המכלואים הינם עמידים לקוטל העשבים "קדרה" (IMAZAPIC 240 gr/l תרכיז נוזלי) של חברת "לוכסמבורג".

בשעה שמונה בבוקר נפגשנו כולנו בחלקת החמניות של קיבוץ בארי והתכבדנו בארוחת בוקר וקפה.

הסיור נפתח בכמה מילים מפי מנכ"ל החברה - עמית שרון ומטפח החברה – אבי מרומי, בדבר החשיבות הרבה שהחברה רואה בפיתוח של זני מכלוא אשר מציגים איכויות גבוהות יותר מהזנים הפתוחים המגודלים בארץ ובנוסף מאפשרים התמודדות עם בעיית העלקת אשר הולכת ומחריפה ברחבי הארץ.

לאחר מכן, נשאו דברים נציגי חברת "לוכסמבורג" – מורן סיטי ועמנואל רוטשילד אשר סקרו את אופן פעילות ה"קדרה" על צמחי העלקת, הציגו את פרוטוקול יישום ה"קדרה" בניסוי והאופן בו הם בחנו את הפעילות של ה"קדרה" על הצמחים במינונים שונים.

לאחר סיום שלב ההצגה של הניסוי, נכנסנו כולנו אל תוך השדה על מנת להתרשם מהצמחים, ממראה הזרעים (וטעמם), מפעילות קוטל העשבים על הצמחים העמידים והלא עמידים, וכמובן על ההדברה של העלקת בחלקות המטופלות ולעומת זאת על רמת האילוח ב-ד"י 3 הסמוך.

"זרעי שער העמקים" ו"לוכסמבורג" מסכמות יום נהדר בשדה ואנו רוצים להודות לכל מי שהגיע והשתתף.

תודות גדולות מגיעות לצוות גד"ש בארי ועוזי נפתליהו על התכנון והביצוע של הניסוי.

לצפייה בתוצאות התצפית
לצפייה בדף מוצר 46a / IMI2